Roulette analysis - Roulette Strategy rlt.ovh
Uvod | Reg Login Demo Demo 2

DOVIS popis

Rozdělení uživatelů

 • Superadmin - správce, uživatelů, kontaktů, dokumentů k tisku, nastavení času za pronájem prostor, zakladní nastavení statistik
 • Obchodník admin - vkládá akce a veškeré informace k nim, má přístup k statistikám a grafům, k nastavení skladových položek služeb, zboží a prostor
 • Obchodník základ - vkládá akce a veškeré info k akcím, má přístup k veškerým položkám zboží a služeb
 • Technik - vkládá techniku, kategorie, nabídky, sklady, výrobce, přiřazuje techniku do akcí a nastavuje baličky techniky pro obchodníky
 • Nahlížejíci - má přístup k informacím o probíhajících akcích s možností vyhledávání i podle kalendáře
 • Zodpovědná osoba - tu určuje obchodník, podle jednotlivých položek zboží, služeb, techniky a prostor, tou může být kdokoliv

 

Superadmin

 • Doklady - tiskové šablony, editace a vkládání nových
 • Pronájem - nastavení času OD - DO a sazby podle konání akcí
 • Statistiky - KPI podle měsíce, roku, grafické přehledy
 • Kontakty - hlavní kontakt nájemce pro vystavení dokladu
 • Uživatele - nastavuje přístupy, práva, posílání info o akcích
 • Infoshhetáři :) - přehled akcí podle data rozesílání na email i s přílohama

 

Obchodník admin

 • Nové akce - zakládá akce podle data
  • Základní info - termín akce od - do, odběratel, popis, zodpovědná osobas akce
  • Prostory - pronájem prostor, místa, budov podle termínu s možností nastavení slev
  • Služby - vázané na akci, ceny, kusy, slevy
  • Mobiliář - nabídka mobiliáře pro danou akci, počty kusů, slevy, ceny
  • Technika - buď nastavuje technik nebo vkláda techniku a balíčky techniky obchodník co má zpřístupněno
  • Catering - kompletní informace o zboží, službách ceny, kusy, slevy, termínky podle průběhu akce na datum a čas
  • Auta - pronájem podle času, kilometrů
  • Personál - rozdělení animátoři a další obsluha podle akce
  • Přílohy - vázané přílohy k akci, posílají se i na email Infosheet
  • Detail - kompletní rozpis harmonogramu akce
  • Objednávka - kompletní přehled o celkových cenách, slevách a počtech kusů podle zadaných parametrů s možností tisku
  • Protokol - předávací protokol před a po akci
  • Dokumenty - přiložené dokumenty k vybrané akci, upload, editace, stažení
    
 • Přehled a seznam akcí - možnost vyhledávání podle vybraných kritérií i v kalendáři
 • Objednávky - soupis objednávek podle akcí s vazbou na skladové karty *novinka
 • Faktury - generování faktur podle akcí, příprava a vazba na skladové karty a skladové pohyby  *novinka
 • KPI - statistiky i grafy podle konání akcí, služeb, prostor. Měsíční a roční přehledy.
 • Skladové karty - evidence všech pohybu skladu, prodej prostor, majetku, techniky a služeb s možností KPI podle položek za vybrané období  *novinka
 • Přehled auta - přehled vytížení aut v kalendáři
 • Přehled budovy - přehled vytížení prostor v kalendáři
 • Kontakty - správa kontaktu s přehled platební morálky
 • Partneři - přehled sponzorů, základní info o platbách a fakturách
 • Partneři vstup - prodej např. vstupenek na akce, služby podle vybraného partnera a objektu s možností KPI statistik *novinka
 • Časová osa - historické sledování pohybu služeb, techniky, služeb, prostor podle vybrané akce *novinka
   
 • Nastavení - základní přehledy pro zakládání akcí
  • Prostory - nabídka areálů, budov, míst, kompletní popis budov s možností výpisu do předávacího protokolu.
  • Služby - nabídka a evidence služeb
  • Mobiliář - nabídka a evidence veškerého mobiliáře k pronájmu
  • Personál - nabídka a evidence veškerého personálu
  • Správci - kontakty pro provoz akce
  • Auta - nabídka a evidence
  • Technika - nabídka a evidence, kategorie
  • Parametry - ke každé položce zboží, službě, technice nebo prostorám může být nastaveno plno dalších parametrů, které jsou nedílnou součástí vybrané položky
  • Logolinky - použité grafické informace např. v objednávkách a dalších dokumentech
  • Catering - nabídka a evidence, vkládání služeb a zboží
    
 • Pracovní výkaz a kalendář - přehled činností každého uživatele s možností týdenních přehledu pro tisk.
 • Tlačítka - uživatel si nastavuje rychlé odkazy podle menu nebo aktuálních akcí
 • Poznámky - jednoduché poznámky pro uživatele
 

Obchodník základ

 • Nové akce - zakládá akce podle data
  • Základní info - termín akce od - do, odběratel, popis, zodpovědná osobas akce
  • Prostory - pronájem prostor, místa, budov podle termínu s možností nastavení slev
  • Služby - vázané na akci, ceny, kusy, slevy
  • Mobiliář - nabídka mobiliáře pro danou akci, počty kusů, slevy, ceny
  • Technika - buď nastavuje technik nebo vkláda techniku a balíčky techniky obchodník co má zpřístupněno
  • Catering - kompletní informace o zboží, službách ceny, kusy, slevy, termínky podle průběhu akce na datum a čas
  • Auta - pronájem podle času, kilometrů
  • Personál - rozdělení animátoři a další obsluha podle akce
  • Přílohy - vázané přílohy k akci, posílají se i na email Infosheet
  • Detail - kompletní rozpis harmonogramu akce
  • Objednávka - kompletní přehled o celkových cenách, slevách a počtech kusů podle zadaných parametrů s možností tisku
  • Protokol - předávací protokol před a po akci
  • Dokumenty - přiložené dokumenty k vybrané akci, upload, editace, stažení
  • Sledování akcí - podle zodpovědné osoby se zpětnou vazbou na obchodníka *novinka
   • Obchodník - zadá zodpovědné osoby na prostory, služby, inventář, techniku a personál
   • Zodpovědná osoba - má denní přehled po příhlášení co má nastarost s možností kalendáře a soupisu podle akcí
     
 • Přehled a seznam akcí - možnost vyhledávání podle vybraných kritérií i v kalendáři
 • Přehled auta - přehled vytížení aut v kalendáři
 • Přehled budovy - přehled vytížení prostor v kalendáři
 • Kontakty - správa kontaktu s přehled platební morálky

  Na vyžádání
 • Partneři - přehled sponzorů, základní info o platbách a fakturách
 • Partneři vstup - vkládání vstupů podle vybraného partnera a budovy
 • Pracovní výkaz a kalendář - přehled činností každého uživatele s možností týdenních přehledu pro tisk.
 • Tlačítka - uživatel si nastavuje rychlé odkazy podle menu nebo aktuálních akcí
 • Poznámky - jednoduché poznámky pro uživatele
 

Technik

 • Přehled akcí - třídění v kalendáři
 • Kontakty - dodavatelé techniky, třídění a rozpisy podle dodavatelů, tisk objednávek a rozpočtu podle dodavatelů
 • Sklady - rozdělení techniky podle skladů
 • Výrobci - rozdělení techniky podle výrobce
 • Balíčky - seskupování techniky pro obchodníky pro rychlé vkládání do akce
 • Tisk akcí - tisk přehledu techniky podle akce a datumu OD - DO
 • Technika kategorie - třídění techniky podle nastavených kategorií
 • Technika - kompletní přehled techniky v nabíce s cenou, kusy
 • Personál - evidence personálu z techniky:  *novinka
  • Pokud je DOVIS nastaven tak, že má technik práva i pro evidenci personálu pak může: *novinka
   • Evidovat samostatně osoby podle akce a požadavku na personál u vybrané akce s technikou a personálem *novinka
   • Evidovat personál samostatně pro vybranou akci podle osoby a doplňovat všechny potřebné informace k osobě *novinka
   • Tisk personálu podle akce s přehledy nákladu a zisku *novinka

 

Nahlížející

Má přístup pouze k seznamu akcí podel kalendáře s možností vyhledávání.
Zobrazují se pouze základní a hlavně důležité informace k vybrané akci.
Pokud je ale nastaven jako zodpovědná osoba, u vybraných položek zboží, služeb nebo prostor, pak má přehled podle akcí co musí za zboží,  služby nebo prostory  potvrdit pro obchodníka, že je akce připravena.*novinka


KPI - měsíční statistiky

Přehledy statistik sledují za vybrané období OD - DO

 • Prostory
 • Ostatní služby
 • Inventář
 • Technika
 • Personál
 • Catering
 • Za služby celkem
 • Celkem za vše

S možností vkládání poznámek podle měsíce pro tisk přehledů.

 

KPI - roční statistiky

 • Přehledy a ukazatele za všechny roky provozu i zpětně
 • Grafický výstup se zobrazením hodnot v grafu

 


Registrace uživatelů do akcí

 • U každé akce, kterou obchodník nastaví jako veřejnou, se mohou registrovat další účastníci
 • Využití pro registrace učastníků třeba pro:
  • sportovní akce - evidence výsledků
  • catering - rozdělení např pro např. snídaně, obědy, atd.
  • dětské akce - soutěže, registrace počtu hostů atd.
  • venkovní akce - jakéhokoliv druhu
    
 • individuální možnosti podle potřeb
 • jednoduchý registrační formulář, jen osoba, email popř. telefon
 • nutno dodržovat GDPR podmínky pro registraci

 

Ruletní systémy

2Up 2Down (2 nahoru, 2 dolů)

Jde o jednoduchý systém na bázi progrese, vhodný pro hraní s menším až středním kapitálem. Sázejte na barvy. Začněte jedním žetonem a pokračujte stále stejně, dokud nepřijdou 2 ztráty po sobě. Pokud se toto stane, vsaďte 2 žetony a pokračujte v sázení 2 žetonů do doby,

než:
vyhrajete 2x po sobě a tehdy snižte příští sázku na 1 žeton
prohrajete 2x po sobě, což znamená, že příště musíte vsadit 3 žetony.
Progrese je 1, 2, 3, 4, 5.

Jestliže dosáhnete sázení 5 žetonů, můžete buď restartovat na 1 nebo pokračovat 6, 8, 10, záleží na povaze hráče a jeho finančních možnostech. Pamatujte, že zvedáte sázku po 2 po sobě jdoucích ztrátách a snižujete poté, co 2x vyhrajete.

3 streets

Toto je systém velmi podobný systému 6 streets, avšak zde je rozdíl ve zvyšování sázek, spolu s jejich umístěním.
Sázíme na trojice (streety) v jednotlivých tuctech. V rámci každého tuctu se nejprve sledují padlé streety. Jakmile padne nějaký street, začne se na tento street sázet 1 žeton. Pokud později padne ten samý tucet, ale jiný street než máme vsazený, zvýšíme sázku na tom původním streetu vždy o další žeton. Pokud padne náš street, sázky z něho odstraníme a opět čekáme, na který street nám ruleta v daném tuctu ukáže. Takto se hraje na každém tuctu zvlášť. Pro zmírnění progrese se ještě zavádí omezení, že při výhře neodebíráme vklad pouze z vyhrávajícího streetu, ale stejné množství žetonů odebereme i z aktuálních vkladů na streetech v ostatních dvou tuctech (pokud tedy padne street s nejvyšší sázkou na stole, odebereme vklady vlastně všude...). Pokud padne nula, vklady neměníme.

6 streets

Systém 6 streets využívá street (ulice - např. 1,2,3) a tucty (1-12, 13-24, 25-36).

Sází se maximálně na 2 streety v rámci každého tuctu.

Padne-li tucet, kde má hráč vsazeno na 2 streety, a prohráváte, příští kolo zvyšujete sázku o 1 žeton na obou streetech.

Padne-li jeden ze dvou obsazených streetů, vyhráváte a odstraňte sázky z obou streetů.

Příklad: Vsadíme na na první tucet, dva streety a to 1,2,3 po 1 žetonu a 4,5,6 také po 1 žetonu.
Padá číslo 25. Nic neděláme
Padá číslo 23. Pořád nic
Padá číslo 12. Tedy náš tucet zvedáme oba streety o 1 žeton
Padá číslo 5. vyhrávame a začíname od začátku.


Bally´s

Systém funguje tak, že se na stole rozloží určitým způsobem žetony a při prohře se používá progrese. Konkrétní sázky jsou následující: 2 žetony na line 1-0 (tam kde se stýká 0 s čísly 1,2 a 3), 1 žeton na split 4-5 (tam, kde se setkávají čísla 4 a 5), 3 žetony na šestici 10-15, 2 žetony na roh 20-24 (tam, kde se setkávají čísla 20,21,23,24), 1 žeton na split 22-25 (tam, kde se setkávají čísla 22 a 25), 1 žeton na split 30-33 (tam, kde se setkávají čísla 30 a 33) a 2 žetony na roh 31-35 (tam, kde se setkávají čísla 31,32,34 a 35). Celkem tedy 12 žetonů. Pokud se trefíme, vyhráváme 6 žetonů čistého zisku. Pokud prohrajeme, všechny sázky násobíme třemi, takže ve druhém spinu sázíme celkem 36 žetonů, ve třetím 108 a ve čtvrtém 324. Pokud prohrajeme 4x za sebou, začínáme znovu od prvního kola.

Bondovská sázka

Toto je velmi agresivní způsob sázení, také velmi náročný na kapitál!

Vsadí se 200 žetonů, a to tak, že 140 žetonů se vsadí na jednu polovinu (třeba čísla 19-36), 50 žetonů na jednu nekrytou šestici (třeba 13-18) a 10 žetonů na nulu (pro lepší pocit, ale může to být libovolné číslo z těch zbývajících nepokrytých). Při prohře používáme Martingalovskou progresi.

Číselný skener

Jde o systém založený na opakování čísel - podstata je ve 37 po sobě jdoucích spinech kdy nepadne každé z čísel přesně jednou, ale některá padnou vícekrát a nějaká vůbec. To je reálný fakt, na kterém se dá stavět. Tento systém vychází z předpokladu, že do 12 spinů se alespoň jedno číslo zopakuje. Začíná se tedy od jednoho čísla. Naprázdno protočíme ruletu a na číslo, které padlo, vsadíme žeton. V dalším spinu vsadíme po žetonu na dvě poslední čísla, potom na poslední 3 unikátní čísla, a tak dále, dokud nevyhrajeme, nebo dokud do 12 spinů nějaké číslo nepadne podruhé. Po výhře (nebo prohře) začínáme znovu, protočíme naprázdno a opět sázíme na číslo, které padlo... Je tu malá progrese, po jednom žetonu se sází prvních 6 spinů, v dalších 6 spinech se vklady na každé číslo zvyšují na 2-2-3-4-6-9. Pokud se kdykoliv trefíme, jsme v zisku, pokud prohrajeme, ztrácíme celkem 292 žetonů.

Dominance

Základ systému spočívá v sázení na tzv. Line, to je tzv. šestimístný street (dva klasické streety vedle sebe). Tento šestimístný street, který zvolíš a na který budeš sázet, se nazývá Dominance, může obsahovat například čísla 10 11 12 13 14 15.

Výhra je zde vyplácena poměrem 5:1. Budeš sázet 14x na tento dominantní street pomocí silné a bezpečné progrese 1-1-1-1-1-2-2-2-3-3-4-5-6-7.

Začínáš tedy 1 žetonem.
Riskuješ celkem 39 žetonů.
Poté, co vyhraješ, resetuješ hru zpátky na 1 žeton

Závěr a doporučení: Obecně je doporučeno 14 opakování, ale samozřejmě záleží na tobě, jaký rozsah kapitálu a hodnotu žetonů zvolíš, takže můžeš zvážit i prodloužení série na více opakování. Budeš zřejmě příjemně překvapen, jak často se do 14 opakování své výhry dočkáš a že je opravdu těžké při této progresi prohrát. Testy prokazují průměrně 1 ztrátu za 18 ukončených her (session). Tento poměr může hráč ovlivnit tím, že upraví doporučený počet 14 opakování.
2Up 2Down
3 streets
6 streets
Bally´s
Bondovská sázka
Číselný skener
D‘ Alembert
Dominance
Double ten
Fibonacci
Havana
Charlotte
John Wayne
Kanón
Královský systém
Labouchere
Martingale
Ormond
Oscar’s Grind
Paroli
Shaunův systém
Superior
Svatý Grál
Sylviina volba
Systém 1-3-2-6
Systém 2+
System 3/2
Systém 300
Systém 4 spinů
Systém pěti čísel
Šťastné číslo
Šťastných sedm
Velký Martingale
Zákon třetího

Double ten (Dabl 10)

Jak název napovídá, systém užívá právě takového postupu sázení.

Vybereme si jedno konkrétní číslo a sázíme stále na něj. Sázku začínáme na 1 žetonu, přičemž každých 10 neúspěšných spinů sázku zdvojnásobíme, a to tak dlouho, dokud naše číslo nepadne. Poté vklad snižujeme znovu na 1 žeton. Jednoduché, ale velmi zdlouhavé.

Fibonacci

Fibonacci je zřejmě nejvíce znám jako objevitel tzv. Fibonacciho sekvence, řady čísel, která jednoduše v přírodě existují.

Fibonacciho řada: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, ...

Princip systému: Následující číslo v sérii je jednoduše součtem předcházejících dvou čísel. Zahajující číslo je 1. Druhé číslo je vypočítáno z 0+1 (protože neexistuje číslo před jedničkou) a je tedy opět 1. Další číslo je 1+1, čili 2, pak 1+2, tedy 3 a 5+3=8, atd.

Systém pracuje podobně jako Labouchere neboli odškrtávací systém, jen hráč začíná s prázdnou řadou.

Hráč zvolí oblíbenou barvu (červená či černá nebo lichá/sudá) a bude sázet nadále pouze na ni. Jestliže vyhraje první sázku, pak je řada zrušena, hráč vyhrává a nic nezapisuje.

Jestliže první sázka skončí ztrátou, pak hráč začíná psát řadu a napíše si "1". Další číslo v řadě mu řekne, kolik musí vsadit příště.
Jestliže sázka skončí ztrátou, dá to, co prohraje, na konec řady.
Jestliže vyhraje, škrtá 2 čísla zprava, jinými slovy škrtá to, co vyhrál.
Při prohře hráč zapisuje jedno číslo a při výhře škrtá dvě.

Havana

Tento systém spočívá v sázení na konkrétní čísla v rámci jednoho tuctu. Nejprve si určíme hodnotu základního žetonu, přičemž budeme rozlišovat tzv. malý a velký žeton, kdy velký žeton je dvojnásobkem hodnoty malého žetonu (např. malý žeton = 1 žeton, velký žeton = 2 žetony). Vybereme si jeden tucet a hru zahájíme tím, že na všechna čísla tohoto tuctu vsadíme po jednom malém žetonu (celkem tedy 12).

b - když padlo číslo, na kterém je malý žeton, nahradíme na tomto čísle malý žeton velkým žetonem, zároveň odebereme nějaký malý žeton z kteréhokoliv jiného čísla dle našeho výběru (můžeme klidně postupně od nejmenšího čísla).
- pokud padne číslo s velkým žetonem, necháváme velký žeton na tomto čísle dále a opět někde odebereme malý žeton
- pokud padlo neobsazené číslo (tedy číslo, ze kterého jsme už dříve odebrali malý žeton), položíme na toto číslo velký žeton a opět odebereme odněkud jeden malý žeton.

Prakticky tedy během hry obsazujeme čísla velkými žetony a odstrňujeme žetony malé. Kolo hry končí v okamžiku, kdy jsou odebrané všechny malé žetony a na ploše jsou již pouze velké žetony a prázdná čísla. Poté opět pokryjeme tucet malými žetony a začínáme znovu od začátku. Pro hru je doporučena lineární sériová progrese, po každém cyklu kdy skončíme v mínusu můžeme zvýšit hodnotu malého žetonu o 1 (a velkého žetonu tedy o 2), dokud se nedostaneme opět do plusu.

Charlotte

Zde se sází na jedno konkrétní číslo, dokud nepadne. Používá se při tom následující progrese:
2 žetony po dobu prvních 27 spinů
3 žetony po dobu dalších 10 spinů
4 žetony po dobu dalších 8 spinů
5 žetonů po dobu dalších 6 spinů
6 žetonů po dobu dalších 6 spinů
7 žetonů po dobu dalších 4 spinů
8 žetonů po dobu dalších 4 spinů
9 žetonů po dobu dalších 4 spinů
10 žetonů po dobu dalších 3 spinů
11 žetonů po dobu dalších 3 spinů
12 žetonů po dobu dalších 3 spinů
13 žetonů po dobu dalších 3 spinů
14 žetonů po dobu dalších 2 spinů
15 žetonů po dobu dalších 2 spinů
16 žetonů po dobu dalších 2 spinů
17 žetonů po dobu 1 spinu.
Pokud zvolené číslo padne do 88 spinů, což by v průměru mělo, vyhráváme v závislosti na tom, ve kterém spinu číslo padlo. Pokud v 88 spinech číslo nepadne, prohráváme 523 žetonů.

John Wayne

Pokryjeme na ploše 18 čísel 10 žetony, a to tak že zvolíme dvě čísla v prostředním sloupci, kousek dál od sebe (třeba 11 a 26) a vsadíme po jednom žetonu na tato čísla, a také na všechny 4 rohy obou těchto čísel. Pokud padne některé z rohových čísel, ztrácíme 1 žeton, pokud sousední číslo mezi rohy, je zisk 8 žetonů, v případě trefy jednoho ze dvou zvolených základních čísel je zisk hezkých 62 žetonů.

Kanón

Tato strategie je založená na sázení na konkrétních 9 čísel, a to přesně podle stanoveného schématu. Celý systém má 12 úrovní, každá úroveň má určená konkretní čísla, která se sází. Začíná se na úrovni 1 a sází se 1 žeton na každé číslo. Pokud vyhrajeme nebo pokud naopak 5 spinů za sebou na dané úrovni nevyhrajeme, posouváme se na další úroveň, kde sázíme opět po jednom žetonu atd. Pokud protočíme všech 12 úrovní, vracíme se zpátky na 1. úroveň, a tak pořád dokola...

Čísla na jednotlivých úrovních jsou následující:

1.úroveň 0 1 2 3 13 14 15 24 25
2.úroveň 4 5 6 16 17 18 21 22 23
3.úroveň 7 8 9 11 12 19 20 26 28
4.úroveň 7 8 10 11 12 25 27 29 30
5.úroveň 1 2 3 13 14 15 34 35 36
6.úroveň 4 5 6 16 17 18 31 32 33
7.úroveň 6 7 8 19 20 21 31 32 33
8.úroveň 3 4 5 22 23 24 34 35 36
9.úroveň 0 1 9 10 25 26 27 29 30
10.úroveň 0 9 11 12 25 26 28 29 30
11.úroveň 16 17 18 19 20 21 31 32 33
12.úroveň 13 14 15 22 23 24 34 35 36

Královský systém

Tento systém je založen v logice sázení na tucty. Vsadí se vždy na ty dva tucty, které v předchozím spinu nepadly. K tomu se přidává jednoduchá progrese - v případě prohry se zvyšuje vklad na obou tuctech o 1 žeton, při výhře zůstává vklad stejný, a to tak dlouho, dokud se nedostaneme do plusu. Potom se vklad resetuje zpět na 1 žeton na každém tuctu.

Labouchere

Systém Labouchere (někdy se říká škrtací či odšktávací) je velmi snadný pro pochopení. Základem je libovolně dlouhá řada čísel, které kde následující číslo je vždy o 1 vyšší než předchozí (např. řada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ). Výše sázky je vždy součet první a poslední číslice řady. Pokud sázku hráč vyhraje, tak škrtne první a poslední číslici řady. Pokud prohraje přidá vsazenou částku jako poslední číslo řady.

Tento systém lze opět použít i u jiných her v kasinu, není limitován jen na použítí u rulety.

Příklad
Hráč si napíše na papír řadu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
První sázka bude tedy 1+6 = 7 žetonů. Prohraje.
Nyní je řada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vsadí tedy 1+7=8. Vyhraje. Škrtne první a poslední číslo řady.
Nyní je řada 2, 3, 4, 5, 6. Sázka je tedy 2+6=8 žetonů.
a tak dále…

Tento systém má tu výhodu, že pokud hráč udrží počet proher a výher na stejné úrovni, bude vždy v plusu. Na vyrovnanou hru stačí, když vyhrajete pouze jednu hru ze tří.

Martingale

Vsadíte jednou na barvu nebo pole sudá/lichá či vysoká/nízká a budete stále sázet na toto vybrané pole. Pak už čekáte, co na ruletě padne. Pokud nevyhrajete, jednoduše zdvojnásobíte částku. Pokud opět nevyhrajete, vsadíte zase násobek, atd. Ve výherním spinu se Vám vrátí vše, co jste před tím prohráli + jedna sázka.

Tento systém funguje vždy. Zrádný je svým rychlým nárůstem sázek, což může poněkud zatížit Váš kasinový kredit. Proto raději začněte s co nejnižší sázkou.

Ormond

Předpokladem úspěchu je, že vyhrajete před dosažením Vašeho osobního limitu výše sázky a můžete si dovolit takovou sérii nevyhrát.

Vsadíte počáteční sázku v libovolné výši. Pokud vyhráváte, sázíte stále tutéž sázku. Při každé prohře vsadíte (původní sázka × počet proher v řadě) + původní sázka. Pokud nakonec vyhrajete, pak získáte zpět všechny vsazené peníze a navíc hodnotu původní sázky za každou prohru v sérii a začínáte opět od začátku.

Stejně jako každý systém s progresivním zvyšováním sázky v případě proher i Ormond vyžaduje relativně velký kapitál a v případě konečné prohry hrozí velkou ztrátou.

Oscar’s Grind

Systém nazvaný Oscar’s Grind spočívá v sázení na barvy, liší se však od jiných systémů tím, že sázky se zde nezvyšují v případě proher, ale naopak v případě výher. Začneme sázet 1 žeton na barvu a pokud prohrajeme, sázíme stále stejnou částku, dokud nevyhrajeme. Při výhře sázku zvýšíme o 1 žeton, a to tak dlouho, dokud se nedostaneme do plusu, poté vklad resetujeme zpět na 1 žeton. Ještě je tu jedna drobnost, že pokud se blížíme k dosažení plusu, nesázíme již plný systémový vklad, ale pouze tolik, abychom se dostali přesně 1 žeton do plusu (takže např. máme stav konta 100 žetonů a naše poslední maximum bylo 105, a podle systému bychom měli vsadit 10 žetonů, vsadíme pouze 6 žetonů).

Oscar’s Grind

Systém nazvaný Oscar’s Grind spočívá v sázení na barvy, liší se však od jiných systémů tím, že sázky se zde nezvyšují v případě proher, ale naopak v případě výher. Začneme sázet 1 žeton na barvu a pokud prohrajeme, sázíme stále stejnou částku, dokud nevyhrajeme. Při výhře sázku zvýšíme o 1 žeton, a to tak dlouho, dokud se nedostaneme do plusu, poté vklad resetujeme zpět na 1 žeton. Ještě je tu jedna drobnost, že pokud se blížíme k dosažení plusu, nesázíme již plný systémový vklad, ale pouze tolik, abychom se dostali přesně 1 žeton do plusu (takže např. máme stav konta 100 žetonů a naše poslední maximum bylo 105, a podle systému bychom měli vsadit 10 žetonů, vsadíme pouze 6 žetonů).

Shaunův systém

Jde o to, že vsadíme celkem 66 žetonů, takto: 36 žetonů na červenou, po 4 žetonech na 6 dvojic čísel (splity) - 0 a 2, 8 a 11, 10 a 13, 17 a 20, 26 a 29, 28 a 31, a dále po 2 žetonech na 3 ze zbývajících 7 nepokrytých čísel (4, 6, 15, 22, 24, 33, 35). Máme tak prakticky pokrytá všechna červená čísla, 14 z 18 černých a nulu. Pokud nepadne jedno z těch 4 nekrytých čísel, vyhráváme 6 žetonů, jinak prohráváme 66 žetonů.

Superior

Jde o velmi jednoduchý systém, kde sázíme na barvy. Pokud prohrajete, vsadíte o žeton více. Takto se hra opakuje, dokud nedosáhnete výhry alespoň jeden žeton. Při tom je na každém hráči, jak vysoké sázky chce dávat. Čím vyšší hodnota žetonu, tím více se budete na konci radovat ;)

Svatý Grál

Tento systém vychází z úvahy, že čísla se zpočátku neopakují, ale jak přibývá padlých unikátních čísel, začínají se čísla opakovat stále častěji. Sledují se proto čísla, která padla, a jakmile máme 18 unikátních čísel, vsadíme na tato čísla po žetonu a jednoduše točíme tak dlouho, dokud se nedostaneme do plusu. Poté odstraníme sázky a opět čekáme na 18 unikátních čísel.

Sylviina volba

Zvolíme jedno číslo a budeme sázet stále na něj, a to s následující progresí: prvních 35 spinů po 1 žetonu, poté budeme postupovat v 18-tispinových cyklech a pro každý další cyklus vklad martingalovsky zdvojnásobíme. Takže prvních 35 spinů je vklad 1 žeton, dalších 18 spinů 2 žetony, následujících 18 spinů 4 žetony, potom 8 žetonů atd. Jakmile naše číslo padne, začínám znovu od začátku. Pro udržení progrese pod kontrolou se hra ukončí také při dosažení 143. spinu (na vklad 128 žetonů už nejdeme). Pokud se nám do té doby nepodaří vyhrát, taktéž resetujeme hru a začínáme znovu od 1 žetonu.

Systém 1-3-2-6

Tento systém je založený na snaze trefit 4x za sebou barvu, přičemž už z názvu samotného systému lze vyčíst progresi, se kterou se sází. Takže vsadíme v prvním kole 1 žeton, když vyhrajeme, tak následně vsadíme 3, potom 2 a nakonec 6 žetonů. Výše zisku nebo ztráty je tak odvozena od toho, kolik spinů série úspěšně vydrží. Při prohře hned v prvním spinu ztácíme 1 žeton, při prohře ve druhém spinu ztrácíme 2 žetony, při prohře ve třetím spinu jsme 2 žetony v plusu a při prohře ve čtvrtém spinu jsme přesně na nule. Pokud úspěšně trefíme všechny 4 spiny, je čistý zisk 12 žetonů, a riskujeme přitom jenom 2 žetony.

Systém 2+

Systém nazvaný 2 a více vychází z předpokladu, že čísla se opakují (ve 37 spinech nepadne každé z čísel přesně jednou, ale některá padnou vícekrát a některá vůbec) a ta čísla co se opakují mají tendenci v tomto trendu krátkodobě pokračovat (jako že „co padlo dvakrát, může padnout i potřetí...“). V tomto systému tedy necháme naprázdno odtočit 37 spinů, zaznamenáme čísla, která padla, a na ta co padla více než jednou (tedy „2krát a více“, viz název systému...), vsadíme po žetonu. Vklad na nich necháme a protočíme následujících 37 spinů s tímto stále stejným vkladem. Potom dáme žetony pryč a opět si protočíme naprázdno dalších 37 spinů, atd., pořád dokola.

Systém 3/2

Tento systém je velmi bezpečný. Nevykazuje výrazné variability, takže by si neměl očekávat žádné dramatické obraty. Dříve se priprav na příjemné chvilky strávené hraním rulety, bez rizika pro tvůj kapitál. Vaše šance na výhru je málo více než 2:1 každým roztočení.

Když se podíváte pozorně na sloupce rulety, uvidíte, že v prvním sloupci je 6 červených a 6 černých polí druhém sloupci 4 červené a 8 černé pole třetí má 8 červených a 4 černé pole. Jak jistě víš, barva se vyplácí 1:1 a sloupec 2:1.

Vsazením na červenou maš pokrytých 18 polí. Vsazen na střední sloupec pokryje dalších 8 polí. Zbývá jen 11 polí (včetně nuly) nepotažených (při francouzské ruletě).

Jak na to:
Vsaď 3 žetony na červenou a 2 pro střední sloupek.

Pokud padne červené číslo ze sloupce 1 a 2 vyhral si 3 žetony na barvě a ztratil 2 žetony na prostředním sloupci.

Pokud padne černé číslo ze středního sloupce, vyhrál si 4 žetony a prohrál 3 na barvě. Také si jeden žeton v pluse.

Pokud padne červené číslo ze středního sloupce, vyhrál si 7 žetonů z obou sázek.

Systém 300

Takto se jmenuje podle počtu žetonů vsazených při výchozí sázce, jde tedy o kapitálově poměrně náročný systém. Sází se velmi jednoduše: 100 žetonů na první tucet, 100 žetonů na druhý tucet a po 10 žetonech na 10 ze zbývajících 13 čísel (klidně i na nulu). Zbývají tak dvě nepokrytá čísla, sázíme stále stejně.

Systém 4 spinů

Tento systém je založen na faktu, že čísla se často po sobě opakují, přičemž se počítá s tím, že opakování přicházejí v takových kvantech, tedy že se střídají období, kdy se opakuje během krátké doby více čísel, s obdobími, kdy se čísla pravidelně střídají a neopakují se. Konkrétně se postupuje tak, že se čeká, dokud se ve čtyřech po sobě jdoucích spinech nezopakuje nějaké číslo. V tom okamžiku vsadíme po žetonu na 4 poslední unikátní čísla, která padla, a to maximálně dva spiny po sobě. Pokud v těchto dvou spinech nevyhrajeme, odstraňujeme sázky a opět čekáme, dokud nějaké číslo nepadne ve čtyřech spinech dvakrát. Např. padají čísla 5-8-36-12-0-11-12 zopakovala se 12, vsadíme po žetonu na 36, 12, 0 a 11. Když se netrefíme do dvou kol, nulujeme sázku.

SYSTÉM PĚTI ČÍSEL

Zde si vybereme nějakých 5 čísel a sázíme stále na ně. Základní série je na 17 spinů, s následující progresí: prvních 7 spinů se sází po 1 žetonu na každé číslo, dalších 5 spinů po 6 žetonech na číslo, potom 3x po 11 žetonech a nakonec 2x po 16 žetonech. Celkový kapitál je tedy 510 žetonů.

Šťastné číslo

Jde o jeden z nejjednodušších systémů. Vybereme si jedno konkrétní číslo a sázíme stále na něj. Přičemž začínáme na 1 žetonu, a po každém spinu, kdy číslo nepadlo, zvýšíme vklad o 1 žeton, dokud číslo nepadne. Potom začínáme znovu od jednoho žetonu.

Šťastných sedm

Dle tohoto postupu sázíme na barvu, přičemž účelem je vyhrát 7x v řadě za sebou. Sázet se začíná s 5 žetony a po každé výhře se vklad zvýší o polovinu právě vyhrané částky (zaokrouhleno nahoru), takže progrese je 5-8-12-18-27-41-62. Opět je třeba zdůraznit, že progrese se uplatňuje pří výhrách. Při první prohře se vracíme zpět na 5 žetonů. Pokud vyhrajeme 7x za sebou, také resetujeme hru. Nejtěžší je přežít první dva spiny, poté se již dostáváme do plusu (pokud např. prohrajeme ve 3. spinu 12 žetonů, předtím jsme už vyhráli 5 + 8 = 13 žetonů, takže jsme 1 žeton v plusu).

Velký Martingale

Toto je rychlejší varianta systému Martingale. Liší se v tom, že kromě zdvojnásobení sázky při každé ztrátě přičtete ještě hodnotu původní sázky. Porovnání s příkladem ze stránky systému Martingale pak vypadá takto:

Vsadíte 1 EUR a prohrajete Vsadíte dvojnásobek prohrané částky + počáteční vklad – 3 EUR a prohrajete
Vsadíte dvojnásobek prohrané částky + počáteční vklad – 7 EUR a prohrajete
Vsadíte dvojnásobek prohrané částky + počáteční vklad – 15 EUR a prohrajete
Vsadíte dvojnásobek prohrané částky + počáteční vklad – 31 EUR a prohrajete
Po pěti neúspěšných sázkách v řadě je prohra skoro dvojnásobná – 31 EUR oproti 16.

Pozor, při tom počítáme reálnou prohru součtem sázek ze všech prohraných spinů.

Zákon třetího

Tento sází na konkrétní čísla ve streetech (trojicích). Nejdříve pouze pozorujeme, jaká padají čísla, a všímáme si každého streetu zvlášť. Jakmile padne nějaký street 2x, vsadíme po jednom žetonu na 2 čísla v daném streetu, a to tak, že pokud padla dvě různá čísla, vsadíme na tato dvě, pokud padlo jedno číslo dvakrát, vsadíme na ta dvě, co nepadla. Točíme dál, a sázky necháváme stále stejné, dokud tento street nepadne znovu. Potom buď vyhrajeme, v tom případě odstraňujeme ze streetu sázku a opět čekáme na další dva zásahy jako na začátku, pokud padlo zrovna neobsazené číslo, zvýšíme sázky na obou zbývajících číslech o jeden žeton a opět čekáme na další zásah. Takto se hraje na všech 12 streetech zároveň. Celá hra potom vypadá většinou tak, že ze začátku se pouze sází a prohrává, jak ale postupně přibývají žetony na plátně, začínají přicházet výhry častěji.